YNOVIO

YNOVIO biedt gespecialiseerde elektronische producten voor laboratorium- en procesgebruik. Wij dichten de kloof tussen wat beschikbaar is en wat nodig is, door de juiste oplossingen te bieden voor uw specifieke behoeften. Sommige oplossingen uit de praktijk zijn generiek bruikbaar gebleken en worden in productie genomen, zie hiervoor de productpagina’s. Daarnaast is Ynovio betrokken bij andere activiteiten, zoals de participatie in start-up bedrijven.

Ynovio heeft diepgaande expertise in

  • Elektronica ontwerp en realisatie, vele projecten zijn met succes gerealiseerd, van aanpassingen aan bestaande apparatuur tot complete productontwikkeling.
  • Akoestiek, meting en advies, YNOVIO heeft expertise om geluidsbronnen te lokaliseren, geluidsdruk te meten, en oplossingen te vinden voor akoestische problemen.
  • Micomechanische chip ontwerp en fabricage (MEMS)
  • Multidisciplinaire kennis waaronder chemisch, mechanisch, en inzicht in milieutechnologieën

YNOVIO biedt ook technische consultancy en assistentie, op een no cure no pay basis. Geïnteresseerd? Neem contact op via e-mail, of bel.

NOESIS B.V.

Noesis, een bedrijf dat geluid in kaart brengt. Wij zijn in staat het stadsverkeer te monitoren, geluidsmeting in grote gebieden (industriegebieden) en gespecialiseerde geluidsmonitoring zoals laagfrequente zaken, of detectie van bepaalde gebeurtenissen (knaagdieren, resonanties, impulsdetectie). Wij bieden oplossingen op basis van gegevens.

https://www.noesis.network/

Nautic Waterloo

Een binnenkort een bedrijf, dat een afvalwaterverwerkingsunit ontwikkelt voor de pleziervaart. Geheel vrij van chemicaliën, milieuvriendelijk en in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Zie ook http://nauticwaterloo.nl/ (site bijna online)

AIM zeilen

Ynovio ontwikkelt een nieuw besturingssysteem voor de automatische besturing van zeilboten. Momenteel vertrouwt de gemeenschap op handgemaakte maar niet-standaard en niet-verwisselbare apparatuur. Een verandering wordt beoogd, door het standaardiseren van besturingssystemen met behoud van persoonlijke aanpassing. Voor meer informatie over de gebruikers van deze systemen zie
Alles is Mooglik – KWV Frisia

SmartSpark – Spark detection and prevention of device for electrohydrodynamic atomization applications

Elektrohydrodynamische verstuiving (EHDA), ook bekend als Electrospray (ES), is een technologie waarbij sterke elektrische velden worden gebruikt om de verstuiving van vloeistoffen te manipuleren. Naast vele andere gebieden wordt electrospray gebruikt als een belangrijk instrument voor biomedische toepassingen (inkapseling van druppels), watertechnologie (thermische ontzilting en terugwinning van metalen) en materiaalwetenschappen (fabricage van nanovezels en nanobolletjes, terugwinning van metalen, selectieve membranen en batterijen). Een volledig overzicht van de bijzonderheden van dit instrument en de toepassing ervan werd onlangs gepubliceerd (2018), als een speciale uitgave van het Journal of Aerosol Sciences. Een van de belangrijkste bekende knelpunten van deze techniek, is het feit dat de noodzakelijke sterke elektrische velden een risico creëren voor elektrische ontladingen. Dergelijke ontladingen destabiliseren het proces maar kunnen ook een explosiegevaar vormen, afhankelijk van de toepassing. Het doel van dit project is een betrouwbaar instrument te ontwikkelen om ontladingen in electrospray toepassingen te voorkomen. https://www.nwo.nl/en/projects/kiemk2001074

SUSLudge – Ultra Sound Sensor for automatic detection of sludge level and solids concentrations in Waste Water Treatment Plants

De toepassing van sensoren in de watertechnologie is een cruciale stap om te komen tot bredere, efficiëntere en circulaire systemen. Van de verschillende technologieën die op dit gebied worden gebruikt, worden systemen op basis van ultrageluid veel gebruikt, in principe om energiepieken te genereren voor cellyse en de scheiding van deeltjes. In dit werk stellen wij voor een ultrageluidsysteem aan te passen om de concentratie van vaste deeltjes in bezinkers van afvalwaterzuiveringsinstallaties te controleren en om het slibniveau (in real time) aan te geven. Een soortgelijke sensor werd ontwikkeld en getest in een ander project dat met succes functioneerde bij vaste deeltjesconcentraties tot 1% in UASB-reactoren. Dergelijke metingen worden tegenwoordig verkregen via tijdrovende fysische (vaste stoffen) analyse, wat de efficiëntie van de bezinkers en de kwaliteit van het effluent in gevaar kan brengen. Het huidige project stelt een verbeterde versie van de sensor voor, die de controle van de vaste-stofconcentratie en de detectie van het slibniveau zal combineren. De vastgestelde doelstellingen hebben tot doel een sensor te maken met een veel breder toepassingsgebied, die niet alleen geschikt is voor UASB-reactoren, maar ook voor bezinker- en aërobe tanks. Het project is een samenwerking tussen het lectoraat Watertechnologie van NHL Stenden Hogeschool, twee KMO’s – YNOVIO B.V. en Lamp-ion B.V. – en de INCT groep (Brazilië). Als het concept haalbaar blijkt, kan het een grote zakelijke markt genereren voor de betrokken Nederlandse partners en de automatisering van AWZI’s in Nederland, Brazilië en de rest van de wereld bevorderen. https://www.nwo.nl/en/projects/kiemk2001046

Innovation partners

YNOVIO werkt nauw samen met Acquaint, Aquacolor Sensors , HydrowashrWetsusLamp-ion B.V., Wageningen UniversiteitMicroflown Technologies B.V., SepSys B.V. –

YNOVIO is een spin-off bedrijf van Wetsus, met een geschiedenis als Ext-Ins technologies (www.ext-ins.com), dat is opgericht in 2011.

Terms and conditions

About

D.R. Yntema, ontwikkelaar en directeur

Doekle is sinds langere tijd betrokken bij high tech bedrijven met vooral verantwoordelijjkheid op gebied van research en development, MEMS design, clean-room fabrication, assemblage en calibratie van innovatieve Micro Electro Mechanical systems (MEMS) producten. In EXT-INS technologies en YNOVIO B.V. heeft hij vele producten van idee tot product gebracht, in eigen beheer maar ook met andere bedrijven. Een grote interesesse in electronica en een wetenschappelijke achtergrond maakt hem tot een all round specialist voor ontwikkeling van (wetenschappelijke) apparatuur.

Doekle heeft een opleiding in Electrical Engineering, met een PhD in electronica, akoestiek en MEMS. Hij is ook werkzaam bij een kennisinstelling en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek , waar hij voornamelijk onderzoek combineert tot toepassing in samenwerking met bedrijven.